Våra tjänster

Rehabhotellets tjänster för vård i hemmet – ASiH

Tjänster för exempelvis följande patientgrupper: 

 • Multisjuka 
 • Cancerpatienter 
 • KOL 
 • Astma 
 • Kronisk hjärtsjukdom 
 • Hematologiska sjukdomar
 • Kroniskt sjuka

Läkemedelsbehandlingar

 • Smärtbehandling
 • Medicininställning
 • Infusionsbehandling/injektion 

Exempel på andra behandlingar och annan vård:

 • Parenteral nutrition
 • Blodtransfusion
 • Dialys
 • Såromläggning
 • Vaccinering