Rehabhotellet

Godkända av Socialstyrelsen, avtalspartner Region Stockholm

Välkommen

Verksamhetens viktigaste mål är att aktivt upprätthålla och främja livskvaliteten hos patienter utifrån en helhetssyn – alla människor är unika.

Rehabhotellet startade i januari 2013 och är ett populärt vårdalternativ som uppfyller Landstingets och Socialstyrelsens krav.

Läs mer här

Våra tjänster

Exempelvis följande patientgrupper

Multisjuka, Cancerpatienter, KOL, Astma, m.m.

Läkemedelsbehandlingar

Smärtbehandling, Medicininställning, m.m.

Behandlingar och annan vård

Parenteral nutrition, Blodtransfusion, Dialys m.m.

Övriga tjänster

Hjärt- och lungräddning (HLR), Lyft- och förflyttningsteknik m.m.

Nyheter

Miljöcertifierade

16 maj, 2022 Nu har Rehabtotellet blivit Miljöcertifierade enligt nya SS-EN ISO 14001:15

Rehabhotellet SPSV

16 oktober, 2021 Sedan 2021-09-15 har Rehabhotellet öppnat en avdelning med Specialiserad Palliativ Sluten Vård.

Vi söker sjuksköterskor

5 oktober, 2021 Vill du medverka till att utveckla den avancerade sjukvården i hemmet och/eller den palliativa vården på avdelning? Då är du välkommen att jobba med oss!

Piccline

1 april, 2021 Vi kan nu erbjuda inläggning av Piccline