Rehabhotellet

Godkända av Socialstyrelsen, avtalspartner Stockholms läns landsting

Välkommen

Verksamhetens viktigaste mål är att aktivt upprätthålla och främja livskvaliteten hos patienter utifrån en helhetssyn – alla människor är unika.

Rehabhotellet startade i januari 2013 och är ett populärt vårdalternativ som uppfyller Landstingets och Socialstyrelsens krav.

Läs mer här

Våra tjänster

Exempelvis följande patientgrupper

Multisjuka, Cancerpatienter, KOL, Astma, m.m.

Läkemedelsbehandlingar

Smärtbehandling, Medicininställning, m.m.

Behandlingar och annan vård

Parenteral nutrition, Blodtransfusion, Dialys m.m.

Övriga tjänster

Hjärt- och lungräddning (HLR), Lyft- och förflyttningsteknik m.m.

Nyheter

Nu finns det möjlighet för videomöten

6 juni, 2020 För bokning läs mer

Covid-19

6 april, 2020 Information kring Covid-19

Dataskyddsförordning GDPR

28 maj, 2018 Ny dataskyddsförordning GDPR ersätter PUL

Miljöcertifierade

12 maj, 2017 Nu har Rehabtotellet blivit Miljöcertifierade enligt nya SS-EN ISO 14001:15