Piccline

Vårt PICC-Line Team erbjuder PICC-Line inläggningar hos oss på Karolinska Sjukhuset, ute på avdelningar eller i hemmet.

Remiss sker elektroniskt via TakeCare. 

Vid frågor kring detta kontakt oss via telefon på: 08-21 99 50