Nu finns det möjlighet för videomöten

Rehabhotellet har nu möjlighet att erbjuda videomöten via Careplatform.se.

Om intresse finns ring 08-21 99 50 för vidare bokning.

För att kunna använda Careplatform så krävs :

* Bank ID.

* En enhet som stödjer Chrome eller Firefox.

Hur funkar det för patienten
1. Inbjudan: Patienten får ett sms med information
om att patienten bjudits in till ett videobesök. Här
finns information om tid samt en länk till
videoplattformen (bilderna är från demolattform,
patienten bjuds in till er videoplattform).


2. Logga in: Patienten loggar in med BankId.


3. Samtycke: Om det är första gången som
patienten loggar in på er videoplattform får
patienten ge Samtycke till att ni som
vårdgivare hanterar patientens
personuppgifter för att kunna genomföra
besöket över video.


4. Bekräfta besöket: Om det är ett planerat
besök så ska patienten bekräfta besöket när
hen loggar in. Det kan patienten helst göra
på förhand.


5. Testa videon: Patienten kan testa gärna ljud
och kamera innan mötet. (Testa video
fungerar för tillfälligt inte från telefon, men
videon fungerar på det riktiga
videobesöket).


6. Ha möte: 15 minuter innan videobesöket
börjar kan patienten gå in i
mötesrummet genom att klicka på
rutan Börja Videobesöket


7. Patienten behöver då ge åtkomst
till datorns kamera och mikrofon.

Säkerhetsinformation
Hur skyddas min personliga information?
Du loggar in på plattformen med tvåfaktorautentisering med Mobilt BankID.


Videobesöket spelar inte automatiskt in på plattformen, utan det delas bara mellan
patienten och vårdpersonalen, således sparar vi inte videon i något moln eller dator.
Videolösningen använder AES med 128 bitars kryptering för audio och HMAC-SHA1
(keyed-hash message authentication code) för att verifiera data integritet.


Datatrafiken inne i applikationen, när patienten och/eller Vårdpersonalen har loggat
in, är SSL krypterad. Detta står för Secure Socket Layer och innebär att data mellan
webbservern och webbläsaren är krypterad.


Servrarna ligger i EU/EEA.


Följer ni GDPR?
Ja, vi följer de riktlinjer som satts upp inom ramen för GDPR.


Hur kan jag försäkra mig om att mitt konto är säkert?
Det du kan göra själv är att se till att du inte delar din inloggningskod till Mobilt
BankID med någon. I vissa nyare telefoner har man ansiktsigenkänning som säker
inloggning, se till att du endast har ditt eget ansikte inlagt och inte någon annans då
det i vissa fall kan användas även på Mobilt BankID.


Vem kan se min information?
Den information som du sparar på ditt konto, såsom email, bokningar,
personnummer, telefonnummer och namn delas med administratörer i systemet.


Det är bara du som har tillgång till dina privata anteckningar.


Notera att detta inte är en journal. Journal förs som vanligt i ditt ordinarie
journalsystem