Nasofarynxodling

Information angående Nasofarynxodlingstest
 

Du som vill testa dig för aktiv SARS-CoV-2 (Covid-19) smitta kan boka en tid på 076-561 87 21 . Provtagningsmöjligheten kommer att pågå till och med den 15/12. Det krävs att du har med dig giltig legitimation samt ett svenskt personnummer. Endast personer över 6 år kan testa sig.

På telefon tas personuppgifter, symptom och tidsbokning. När du fått din tid och adress ber vi dig fösöka hålla din tid.

Därefter tas provet utav en sjuksköterska i näsan och som också ID-Märker ditt prov.

Provet skickas till Karolinska Universitets Laboratorium för analys. Alla tester som vi använder är CE märkta och mäter aktiv smitta av Covid-19. 

Svaret kommer per telefon inom 8-72 timmar. Vi ringer till dig tre gånger under timmarna 07-22. Om du inte svarar under dessa tre gånger får du ta eget ansvar att titta på 1177.se under "Övriga Tjänster" -> "Journal Tjänster“ -> "Journalen" -> "Anteckningar". Svaret visar om du har en aktiv smitta av Covid-19 eller inte. 

OBS! Medan du väntar på testning och sen på provsvaret ska du bete dig som om du har covid-19, alltså stanna hemma och undvika nära kontakter samt vara noga med hygienen.

Det är även viktigt att fortsatt följa folkhälsomyndihetens skärpta råd på:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/november/forlangda-lokala-allmanna-rad-i-stockholms-lan-vastra-gotalands-lan-och-ostergotlands-lan/

För dig som testats positivt så rekommenderar vi att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer angående hem karantän på: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-smittspridning/smittspridning/karantan-och-avsparrning/

Om du blir bekräftat sjuk i Covid-19 och söker råd rekommenderar vi 1177 Vårdguiden på:

https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/vad-kan-jag-gora-sjalv-om-jag-far-covid-19/