Covid-19

Covid-19/Coronavirus sprider sig just nu i Sverige.

Hos oss på Rehabhotellet ASIH är det viktigt att hålla patienter och anhöriga uppdaterade. 

Vi följer Folhälsomyndighetens riktlinjer kring vård och omsorg och uppdaterar oss dagligen.

Det som individen kan tänka på är:

* Tvätta händerna med tvål och vatten ofta.

* Använd även gärna handsprit.

* Tänk på att minimera besök från de anhöriga och vården.

* Gör inte onödiga resor. 

Vid frågor och svar kring Covid-19 hänvisar vi till oss på telefon 08-21 99 50.

Läs mer på https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/