Rehabhotellet SPSV

Sedan 2021-09-15 har Rehabhotellet öppnat en avdelning med Specialiserad Palliativ Sluten Vård.

Avdelningen har 12 st enkelrum och är bemannad dygnet runt.

Vi finns på Karolinska Vägen 22, Våning 01.

För mer frågor kontakta oss på 08-21 99 52 alternativt Rehabhotellet@gmail.com