Välkommen till Rehabhotellet ASiH/SPSV

Rehabhotellet erbjuder avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) samt specialiserad palliativ slutenvård (SPSV), alla dagar, dygnet runt.

Verksamhetens viktigaste mål är att aktivt upprätthålla och främja livskvaliteten hos patienter utifrån en helhetssyn – alla människor är unika.

Rehabhotellet startade i januari 2013 och är ett populärt vårdalternativ som uppfyller Landstingets och Socialstyrelsens krav.

Teamet inom Rehabhotellet består av följande personer; 

 • Sjuksköterskor
 • Distriktssköterskor
 • Undersköterskor 
 • Läkare 
 • Sjukgymnaster 
 • Arbetsterapeut 
 • Kurator 
 • Dietist
 • Lymfterapeut 

Tillgång till: 

 • Psykolog
 • Präst 
 • Kiropraktor 
 • Diakon